Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

blackenedsky
blackenedsky
8812 3441 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaspontaneous spontaneous
blackenedsky
0737 1835 390
Reposted fromspacekaptn spacekaptn viandmyth ndmyth
8196 5561 390
The Shining (1980)
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaapatyczna apatyczna
blackenedsky
4071 cb52 390
 “La Bialetti in Mostra” – Museo Permanente di Milano
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viadobby dobby
blackenedsky
2801 b5ec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflabbergasted flabbergasted
blackenedsky
1665 85ee 390
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
7966 40c1 390
Reposted frombluesunday bluesunday viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
8311 cb80 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
4362 9453 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaKrzychulec Krzychulec

April 15 2018

blackenedsky
Kocham sprawy piękne i czyste, kocham sprawy, za które tracili ludzie życie, i kocham to co ludziom pomaga żyć. Dzieje się wokół tyle pięknych rzeczy, że trudno je wszystkie przeżyć, widzieć, napisać o nich. 
— Marek Hłasko; felietony
blackenedsky
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaflabbergasted flabbergasted

April 08 2018

blackenedsky
8549 eb5a 390
"Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem..."
/Agnieszka Osiecka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialostindreams lostindreams
0695 5e7c 390

dappermouth:

You felt alive here–fearful and wild and beautiful.

blackenedsky
4877 6606 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaflabbergasted flabbergasted
blackenedsky
7129 3560 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

March 31 2018

blackenedsky

March 30 2018

blackenedsky
7668 0d6b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialiwq liwq
3563 5456 390

voidsea:

Gabrielle Bakker

5300 64f7 390
proszę,niebądź,zmianytoostatnieczegomipotrzeba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl