Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

blackenedsky
0396 a4a2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

September 09 2019

blackenedsky
4510 c860 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viainfinitenoise infinitenoise
blackenedsky
3638 d4e3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaflabbergasted flabbergasted

September 08 2019

blackenedsky
8708 6e0a 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
5084 d198 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialostindreams lostindreams
2867 15e8 390
Reposted frombrumous brumous vialostindreams lostindreams
blackenedsky
Reposted fromFlau Flau viaKrzychulec Krzychulec
blackenedsky
2170 c2c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
blackenedsky

Codziennie budzę się w innym miejscu

w różnych mieszkaniach

o różnych godzinach

dzisiaj obudziła mnie lejąca się z łazienki woda

z umywalki

z wanny 

i z muszli

Obudziłem się w kałuży 

wstałem mokry i wyszedłem na ulicę niezadowolony

ściga mnie pomoc społeczna, policja i karetki

żeby mi pomóc

na szczęście mam przy sobie nóż i pistolet

w razie gdyby doszło do bezpośredniego starcia

wczoraj w wilgotnej alejce, 

bezdomny kot wytłumaczył mi znaczenie mojej dziwnej przypadłości

Powiedział do mnie

miau miau


Reposted fromMikollaj Mikollaj viainfinitenoise infinitenoise
blackenedsky
4777 4bfe 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled

September 02 2019

blackenedsky
4603 57a0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer

August 18 2019

August 16 2019

blackenedsky
1394 cdc8 390
Reposted fromqb qb viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
blackenedsky

August 09 2019

blackenedsky
2194 310d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
blackenedsky

August 06 2019

blackenedsky
5224 8848 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viainsanedreamer insanedreamer
blackenedsky
3609 584f 390
Reposted fromartlover artlover viainfinitenoise infinitenoise
blackenedsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl